حفظ و نگهداری از فرهنگ‌بومی و سنتی یک ضرورت است

فرهنگ و هنر از مهم‌ترین مسائلی است که در عصر ارتباطات یا جهانی شدن مورد توجه قرار گرفته، فرهنگ و هنر ایرانی-اسلامی به دلیل داشته‌های متنوع در مناطق و دوره‌های گوناگون قابلیت فراوانی دارد.

امیر حصاری
19 خرداد 1397
تاکنون نظری ثبت نشده است!
فرهنگ و هنر از مهم‌ترین مسائلی است که در عصر ارتباطات یا جهانی‌شدن مورد توجه قرار گرفته و دیدگاه‌های متفاوتی از تهدید جهانی‌شدن برای فرهنگ‌های ملی، بومی، محلی و هژمونی فرهنگ‌های خاص در جهان وجود دارد. آنچه می‌تواند فرهنگ‌ ملی و بومی را در عصر جهانی‌شدن پویا و بالنده نگه دارد؛ نه تسلیم در برابر فرهنگ‌های دیگر و نه ایستادگی و دیوارکشی برای ممانعت از ورود جلوه‌ها و آثار دیگر فرهنگ‌هاست. فرهنگ و هنر ایرانی-اسلامی به دلیل داشته‌های متنوع در مناطق و دوره‌های گوناگون قابلیت فراوانی دارد که اگر با خلاقیت و ایده‌های جدید هنرمند همراه و با نگاه و زبان معاصر بیان شود، جایگاه و نقش هنر ایرانی- اسلامی در عصر جهانی شدن تقویت خواهد شد.
بی نام 19 خرداد 1397

asdasdasdasdasdasdasd

مدیریت 19 خرداد 1397

asdasd